info@humanboost.nl

06 51 44 58 66


Permanente her- en bijscholing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Human Boost is vaste leverancier voor de Omgevingsdienst NL Academie voor de BOA opleidingen.BOA Domein II

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in domein II? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein II te volgen. Wij verzorgen alle modules voor dit domein en doorlopen het programma gericht op examencasuistiek en examencriteria zoals die aan de orde komt op het examen. Zo ga jij goed voorbereid het examen in.

De modules

Wettelijke Kaders Milieu Generiek (WKMg)
Wettelijke Kaders Milieu Specifiek (WKMs) Groen of Grijs
Sanctionerend Optreden Groen of Grijs
En één van de keuzemodules:
Bewust Handhaven
De-escalerend optreden
Proces-verbaal van Bevindingen schrijven
Verhoor


Voor meer informatie over de inhoud van de trainingen en planning, verwijzen wij je graag door naar onze partner ODNL Academie

Evaluatie Cursus De-escalerend optreden van de PHB bij Omgevingsdienstacademie NL

'De voorbeelden die de docent vanuit zijn uitgebreide ervaring kon vertellen die sloten mooi aan bij wat we aan voorbeelden behandelden. De praktijkcasussen spraken mij heel erg aan. En dat zegt heel wat als die mij het meest aanspreken, want ik heb normaal een hekel aan werken met een acteur. Vanwege Covid was de cursus online. Chapeau voor docent en acteurs dat ze dit ervan wisten te maken!'


Daarnaast verzorgen wij maatwerk trainingen gericht op organisaties werkzaam binnen het veiligheidsdomein zoals de Nationale Politie, Gemeenten, Omgevingsdiensten, Regionale Uitvoeringsdiensten en Inspectiediensten.