info@humanboost.nl

06 51 44 58 66


Opleidingen binnen het Veiligheidsdomein

Human Boost is vaste leverancier voor de Omgevingsdienst Academie (ODNL Academie) voorwie de BOA opledingen worden uitgevoerd, de Permanente, her- en bijscholing (PHB).

Daarnaast verzorgen wij onderstaande trainingsaanbod. Dit trainingsaanbod richt zich op organisaties werkzaam binnen het veiligheidsdomein zoals de Nationale Politie, de Politieacademie, Gemeenten, Omgevingsdiensten, Regionale Uitvoeringsdiensten en Inspectiediensten.


Evaluatie Cursus De-escalerend optreden van de PHB bij Omgevingsdienstacademie NL

'De voorbeelden die de docent vanuit zijn uitgebreide ervaring kon vertellen die sloten mooi aan bij wat we aan voorbeelden behandelden. De praktijkcasussen spraken mij heel erg aan. En dat zegt heel wat als die mij het meest aanspreken, want ik heb normaal een hekel aan werken met een acteur. Vanwege Covid was de cursus online. Chapeau voor docent en acteurs dat ze dit ervan wisten te maken!'