info@humanboost.nl

06 51 44 58 66


Surveillance en observatie


Voor wie

De training is ontwikkeld voor iedereen werkzaam binnen het veiligheidsdomein die zich (verder) wil ontwikkelen op het gebied van surveillance en observatie methodieken.

Aanpak

Hoe maak je een surveillanceplan, waar houdt je rekening mee, voorbereiden, prepareren, uitvoeren en evalueren. Welke surveillance methoden zijn er? Waar richt je je op, wat neem je op in je plan, wat niet, welke kritische succesfactoren zijn er, wat is resultaat? Wanneer is er resultaat? Hoe koppel je dit terug? Wat doe je daarna?

Speciaal voor teams die voor een belangrijk deel van het werk buiten op straat belast zijn met het handhaven van de openbare orde of handhaving op toegewezen taakgebieden is deze training ontwikkeld.

Je leert op basis van een risico inventarisatie een plan maken, daarover te communiceren en ten uitvoer te brengen, onder meer, door middel van een briefing en een de- briefing. Oog leren hebben voor kritische succesfactoren is in deze training cruciaal. Je wilt immers niet dat het je overkomt, met alle gevaren of gevolgen van dien.

Om die reden zal ruim aandacht worden besteedt aan het vooraf in kaart brengen van risico’s en maatregelen.