info@humanboost.nl

06 51 44 58 66


Soft SkillsTraining Soft Skills

Softskills, een hedendaagse term die staat voor een breed scala aan persoonlijke vaardigheden om onder andere effectiever te kunnen zijn. Het gaat daarbij niet alleen om de effectiviteit in groepen, maar ook individueel. Het onderdeel “soft” van het woord kan enige verwarring teweegbrengen, omdat men zou denken dat het over de zachte kant van de mens zou gaan. Assertiviteit, communicatieve vaardigheden zoals confronteren en flexibiliteit zijn echter niet gemakkelijk om altijd op te brengen.

Softskills kunnen ook als hard skills worden gezien. Er is immers moed en durf voor nodig om te veranderen, jezelf een spiegel voor te houden en anderen feedback te geven.

Op het gebied van softskills zijn er vele programma’s mogelijk. Ieder mens heeft zijn of haar eigen motivatie of behoefte om zich ergens verder in te ontwikkelen. Om die reden kan op basis van maatwerk advies, training of een begeleidingsprogramma worden verzorgd. Om inzicht te krijgen en een goede start te maken wordt altijd een introductiegesprek gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.

Naar behoefte kan er worden gewerkt aan flexibiliteit, nieuwsgierigheid, leergierigheid, positiviteit, eigenaarschap, strategisch denken, oplossingsgerichtheid, doorzettingsvermogen. Daarnaast kunnen communicatieve vaardigheden zoals actief luisteren, attitude, doelgerichtheid en vaardigheden gericht op samenwerking het onderwerp zijn.