info@humanboost.nl

06 51 44 58 66


Recherchetechniek en tactiek


Voor wie

De training is ontwikkeld voor iedereen werkzaam binnen het veiligheidsdomein die zich (verder) wil ontwikkelen op het gebied van recherchetechnieken en tactieken.

Aanpak

Hoe bouw je een gedegen onderzoek op. Hoe plan je je activiteiten? Hoe richt je een onderzoeksteam in? Met welke (f)actoren houdt je rekening die van invloed kunnen zijn op het proces en op het resultaat van je onderzoek? Welke technische en tactische opsporingsmiddelen en methoden gebruik je in relatie tot je onderzoek of fase van je onderzoek en hoe zet je die in? Op al deze vragen komt in deze training een antwoord.

Door de juiste bronnen te selecteren en te raadplegen kun je het subject traceren of een bijdrage leveren aan waarheidsvinding. Rechercheren in bronnen maakt daarom onderdeel uit van deze training.

Hoe bereik je een bron? Hoe ga je met die bron om? Wanneer mag je een bron legitiem om informatie vragen?

Op basis van de specifieke behoefte zal in overleg een definitief programma worden samengesteld die is toegeschreven naar de rol en de taak van de klant.

Door de factoren tijd, geld, middelen, doelstelling, branche, werkveld, toegewezen taakgebied of thema zal een standaard trainingsprogramma geen stand houden. Om die reden is ook deze training geheel maatwerk.