info@humanboost.nl

06 51 44 58 66


Recherchestrategieën


Voor wie

De training is ontwikkeld voor iedereen werkzaam binnen het veiligheidsdomein die zich (verder) wil ontwikkelen op het gebied van recherchestrategieën, hypothesen en scenario's.

Aanpak

Diverse strategieën worden behandeld op basis waarvan een onderzoek kan worden vormgegeven en uitgevoerd middels een gekozen tactiek. Hypothesen en scenario’s ondersteunen het denkproces door in meerdere richtingen te kijken en naar de te onderzoeken materie.

De tactische kant wordt besproken en behandeld waarna ruim aandacht wordt besteedt aan de gedragsaspecten en effecten bij het hanteren van strategieën, hypothesen en scenario’s.

Een van de meest bekende en besproken, tunnelvisie, is slechts een van een veelheid aan beïnvloedende psychologische processen en effecten die worden aangeboden om de deelnemer bewust te maken van de invloed die we zelf en met elkaar bewust en onbewust kunnen hebben op een onderzoeksproces of taak. Door hier juist aandacht aan te besteden zijn we in staat om kwalitatief beter onderzoek te doen. Om hiertoe te komen zal ruim aandacht worden besteedt aan reflectie en feedback.