info@humanboost.nl

06 51 44 58 66


Plaats Delict Management

Voor wie

De training is ontwikkeld voor functionarissen belast met het optreden op een plaats delict of bij een calamiteit.

Aanpak

De training Plaats Delict Management is een modulair op te bouwen training van 1, 2 of 3 dagen.

In de basistraining wordt op dag 1 aandacht besteed aan de rollen en taken van de functionarissen belast met het optreden op een plaats delict of bij een calamiteit. De wetgeving, de voorschriften en protocollen die veelal gehanteerd worden op een Plaats Delict komen ook uitgebreid aan bod. Op dag 2 van de training is omgaan met praktische en psychologische/mentale knelpunten die zich kunnen voordoen tijdens PD-management het onderwerp. Het gaat om knelpunten tijdens overdrachtsmomenten, veranderende omstandigheden, opschalen/ afschalen en verantwoordelijken. Dag 3 staat in het teken van kennis van en denken in hypothesen en scenario’s en deze leren vertalen naar de Plaats Delict.

Je leert los te komen van je eerste indruk. Breed rechercheren. Prioriteiten leren bepalen en gefundeerde conclusies trekken.

Scenariotraining op locatie zonder of met acteurs kan op verzoek onderdeel uitmaken van de training.