info@humanboost.nl

06 51 44 58 66


Gespreks -en verhoortechniek

Voor wie

De training is ontwikkeld voor iedereen werkzaam binnen het veiligheidsdomein die zich (verder) wil ontwikkelen op het gebied van gespreks -en verhoortechnieken.

Aanpak

In deze training breidt je je kennis op het gebied van verbale en non-verbale communicatie verder uit en leer je vaardigheden toepassen om vanuit je rol of taak effectief te communiceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse gespreksmodellen.

Voorafgaand aan de training wordt een interview en een inventarisatie gehouden om het niveau en de specifieke wens vast te stellen. Het programma wordt daarop aangepast.

Je leert doelgericht en effectief te interviewen om de informatie te verkrijgen die nodig is in jouw onderzoek of bij de uitoefening van jouw taak.

Hierbij verkrijg je meer inzicht in eigen en andermans gedrag, houding, mimiek, taalgebruik, de psychologie van de verdachte. Verschillende verhoormethoden worden aangereikt waarmee zal worden geoefend in scenario’s en rollenspellen. Je leert gebruik te maken van verhoorplannen waaronder het invullen van een verhoormatrix. In deze training wordt het dwarsverband met de bewijsmatrix uitgelegd en er vindt een completering plaats van het handelingsrepertoire en instrumentarium waar je de beschikking over hebt bij verhoorsituaties. Je leert een inschatting maken op basis van een analyse welke methode geschikt is in welke situatie. Dit alles wordt aangereikt en begeleid waarbij gebruik wordt gemaakt van trainingsacteurs. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het aanvangsniveau.