info@humanboost.nl

06 51 44 58 66

Maurice Jong, oprichter Human Boost

De kennis, inzichten en vaardigheden opgedaan in zijn persoonlijk leven, in studies en een 20 jarige carrière bij Defensie en de Nationale Politie voegt Maurice samen om mensen en organisaties (nog) beter te laten presteren en met elkaar te laten samenwerken. Samenwerken in plaats van competitie. Naast zijn studies heeft hij zich in die tijd verder verdiept in sociale wetenschappen.Erik Heuts

Erik is werkzaam binnen HR-afdelingen van het Ministerie van Defensie en heeft een leidinggevende achtergrond bij het Korps Mariniers. Hij heeft operationele eenheden aangestuurd in binnen en buitenland, ook tijdens uitzendingen in missiegebieden. Hij is trainer en coach op het gebied van groepsdynamica, mentale weerbaarheid en is tevens wandelcoach. Erik is een zeer kundig organisator.Janet van Buel

Janet is algemeen juridisch docent, docent Opsporing en geeft regelmatig les aan de Politieacademie. Tevens verzorgt zij diverse cursussen en trainingen voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Janet heeft decennia ervaring op het gebied van de Recherche waar zij jarenlang leidinggevend was en teams aanstuurde. Janet is Recherchekundige, Hulp Officier van Justitie, gecertificeerd Heartmath trainer en RTT (Rapid Transformational Therapy) coach.


Ramon Zonneveld

Ramon heeft zich vanuit zijn grote interesse verdiept in menselijk gedrag en gebruikt zijn kennis op dat gebied als coach (team)communicatie, leiderschap en mentale weerbaarheid. Lesgeven zit hem in het bloed en met zijn sportacademie achtergrond (A.L.O.) verzorgt hij al jaren trainingen. Hij is gastdocent geweest bij de Politieacademie en heeft ruime ervaring binnen een specialistische dienst van de Landelijke Eenheid van de Politie.


Nienke Machielsen

Nienke is Office Manager en Contentbeheerder van Human Boost. Organiseren en verbinden zijn haar op het lijf geschreven. Zij is Hoofdinspecteur bij de Politie en heeft een achtergrond als Recherchekundige, Hulp Officier van Justitie en Vertrouwenspersoon.Frans Langhout

Frans is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een goede organisatie. Daarnaast is hij sterk in het coachen en communiceren. Frans is bestuurskundige, NLP Mastercoach en DISC gecertificeerd trainer. Frans is voorheen werkzaam geweest als Commissaris van Politie en zat in het bestuur van de Politie Academie.


Kees Plug

Kees is organisatiepsycholoog. Hij heeft een unieke aanpak ontwikkeld voor het verbeteren van de samenwerking en het ontwikkelen van een organisatiecultuur gebaseerd op Duurzaam Samenwerken. Een trainer/ organisatiecoach pur sang, die tijdens zijn loopbaan managementposities heeft bekleed bij verschillende organisaties. Zijn interventies zijn gericht op verbinding, waarbij hij handelt vanuit waarden als authenticiteit, empathie en positieve achting.Henk Hoek

Henk Hoek heeft lange tijd in de politieorganisatie als inspecteur, Hulp Officier van Justitie en Officier van Dienst Politie gewerkt en zich beziggehouden met ontwikkeling, coaching, aansturen en leiding geven. Henk ontwikkelt nieuwe opleidingen en trainingen. Henk is organisatie coach en gespecialiseerd op het gebied van communiceren en samenwerken.