info@humanboost.nl

06 51 44 58 66

Missie en Visie Human Boost

“BOOST” wordt uitgedrukt in termen als; aanmoedigen, stimuleren, bijdragen, accelereren en bevorderen, dus het menselijke bevorderen. Dat is de missie waar Human Boost voor staat. Wij staan voor samenwerking in plaats van competitie. Wij bereiken dit door inhoudelijke trainingen te combineren met teamontwikkeling, communicatie- en mentale vaardigheden, aandacht voor de mens, aandacht voor de medewerker: Het kapitaal van je onderneming!

In de huidige maatschappij manifesteren ontwikkelingen zoals op het gebied van nanotechnologie, biotechnologie, cognitieve technologie en informatie zich op een steeds hoger tempo. Nederland wordt daarnaast ook het “meest internationaal verbonden land ter wereld” genoemd, gemeten aan de hand van internationale stromen van handel, kapitaal, informatie en mensen. Deze ontwikkelingen kunnen tot spectaculaire resultaten leiden in de medische wetenschap, met een aanzienlijk hogere gemiddelde levensverwachting als gevolg. Daarnaast wordt veel verwacht van doorbraken in de ontwikkeling van zogenoemde smart machines en robots en kunstmatige intelligentie. Mensen moeten mee met het ontstaan van allerlei hulpbronnen en technologische innovaties. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van mensen onderling toe, echter wordt juist meer en meer afstand gecreëerd tussen mensen.

Sebastian Junger, cultureel antropoloog en documentairemaker; “Nu leven we voor het eerst in een maatschappij waarin je met miljoenen mensen kunt verkeren, zonder één daarvan te kennen. Daardoor is iets wezenlijks verloren gegaan, namelijk de kans om daadwerkelijk iets voor anderen te betekenen.”

De mens zou evolutionair gezien het best gedijen in groepen van dertig tot vijftig mensen, zoals vroeger in de jager-verzamelaarsperiode. Voor het grootste deel van de geschiedenis heeft de mens in kleine stammen geleefd waar onderlinge samenwerking en empathie essentieel waren, zegt Junger.

Paul Verhaeghe, psychoanalyticus en hoogleraar psychodiagnostiek; "Elke maatschappij creëert zijn eigen aandoeningen. Een samenleving die steunt op individualisering en competitiedrift ziet een stijging in mensen die kampen met sociale angst en depressies. Daardoor ontstaat eenzaamheid."

Die eenzaamheid is een effect van de veralgemeende, verplichte competitie in onze samenleving. We zijn zo met andere mensen in competitie gekomen, dat de ander ervaren wordt als iemand die je nooit helemaal zult kunnen vertrouwen. We hebben het idee dat we continue moeten opletten, omdat die ander van ons zal profiteren. In zo'n maatschappelijk klimaat functioneert iedereen in zijn eentje, het sociaal vertrouwen is heel laag geworden. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is eenzaamheid.

Er is niets mis met competitie, maar als het betekent dat er maar een iemand kan winnen en dat de ander sowieso verliest, dan ondergraaft dat de natuurlijke verbondenheid tussen mensen.

De mens is van nature én een competitief wezen én een sociaal wezen. Die combinatie van individualisering en competitiedrift heeft ons de das omgedaan. Een oplossing zou zijn om een aantal organisaties, van arbeids- tot bredere maatschappelijke organisaties, weer te gaan definiëren in termen van samenwerking in plaats van competitie. Het gaat dan over autonomie in verbondenheid. Je met anderen verbinden zonder je autonomie te verliezen.

Het is vanuit die gedachte dan ook de missie van Human Boost om deze 'missing link' weer terug op de kaart te krijgen.