info@humanboost.nl

06 51 44 58 66

Adaptiviteit, niet gemakkelijk maar een groot goed

Adaptiviteit, synoniem van aanpassingsvermogen, wordt vaak uitgelegd als het vermogen van individuen en samenlevingen om te veranderen dan wel hun vermogen tot zelforganisatie.

In mijn werk als trainer/ adviseur wordt ik vaak gevraagd om vaardigheden aan te reiken, zodat het team of de organisatie verder kan groeien. Maar dat alleen is niet een basis voor succes.

Dieper- of onderliggende problemen kunnen groei en ontwikkeling verstoren. Een daarvan heeft betrekking op het vermogen om je aan te passen. Met andere woorden, kun je aan de hand van aangeleerde kennis en vaardigheden oude gewoonten loslaten, terwijl wij als mens het in ons hebben om het handelen en denken te automatiseren?

In mijn opleiding voor het Arrestatieteam (2007) werden procedures ettelijke keren ingetraind met als doel zodanig te automatiseren dat je er niet meer over na hoefde te denken. Alles ging vervolgens als vanzelf. Dit leverde voordeel op qua energie uitgifte en tijd, dus meer ruimte voor andere dingen zoals overzicht houden en oog voor elkaar.

Echter, een hoger doel was om af te kunnen wijken van die procedure bij afwijkende situaties. Tijdens mijn werk bij het Arrestatieteam vond ik dit erg lastig. De spanningsvelden die er altijd waren, de tegenstrijdige belangen, beslissen over leven of dood, schieten of toch fysiek aanpakken? Doe ik het wel goed? Beslissen in minder dan een seconde.....en..... het was altijd anders dan vooraf voorgesteld. Niks ging meer als vanzelf.

Opportunisme houdt nauw verband met adaptiviteit. Maar hoe opportunistisch ik ook was, het constant "scherp" zijn en je voorbereiden op die vaak afwijkende of veranderende werkelijkheid legde veel druk op. Toch heeft het mij veel gebracht.

Het vermogen om met verandering om te gaan, zakelijk en prive, als mens. Misschien is dat ook wel een vorm van automatiseren. Maar ik heb er veel baat bij.

Momenteel vinden er maatschappelijk grote veranderingen plaats waar je soms bewust maar ook vaak onbewust onderdeel vanuit maakt en wat impact heeft op je bedrijf of team.

Neem de proef dan eens op de som en kijk met elkaar hoe je adaptief kunt zijn, wat het je kan opleveren. Of zelfs wat je ermee kunt voorkomen. Een eerste aanzet kan zijn om eens te kijken welke oude of vaste gewoonten niet meer effectief zijn en je los zou kunnen laten.

Focus je daarbij op wat je wel wilt van hoe het gaat. Motiveer elkaar en betrek iedereen erbij op een positieve manier. Een eerste succes geeft je wellicht vertrouwen voor de rest van het proces. Zolang het proces op gang komt is vele malen beter dan niets doen en stil zitten, actief aanpakken wordt in de psychologie ook vaak gezien als een "coping stijl" die effectief is.

#Arrestatieteam #Politie #Defensie #BOA #Softskills #Human Boost #TeamontwikkelingReageren? Laat hier een bericht achter en we nemen contact met je op.